Wykonywanie audytu energetycznego w firmie

Audyt energetyczny jest procesem, który pomaga identyfikować i oceniać zużycie energii w budynku lub zakładzie przemysłowym. W Polsce, przepisy prawa nakładają obowiązek wykonania audytu energetycznego na określone podmioty. Kto dokładnie musi przeprowadzić ten audyt? O tym poniżej.

W myśl polskiego prawa, obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na:

  • przedsiębiorstwach, których całkowite roczne zużycie energii jest większe niż 500 MWh,
  • jednostkach samorządu terytorialnego, których całkowite roczne zużycie energii jest większe niż 250 MWh.

W przypadku przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, a należą do grupy kapitałowej z siedzibą poza Polską, to na takim przedsiębiorstwie ciąży obowiązek wykonania audytu energetycznego, jeśli:

  • całkowite roczne zużycie energii przez całą grupę kapitałową w Polsce wynosi więcej niż 500 MWh,
  • a przedsiębiorstwo to samo zużywa w Polsce więcej niż 25% całkowitej energii zużywanej przez całą grupę kapitałową w Polsce.

Audyt energetyczny może być przeprowadzony przez specjalistę zewnętrznego lub przez pracownika przedsiębiorstwa posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Ważne, aby osoba przeprowadzająca audyt posiadała certyfikat potwierdzający jej kwalifikacje w zakresie audytów energetycznych.

Co jest celem audytu energetycznego?

Celem audytu energetycznego jest przede wszystkim zidentyfikowanie oszczędności energii w budynku lub zakładzie przemysłowym oraz przedstawienie działań, które pozwalają na zmniejszenie kosztów związanych z jej zużyciem. Audyt obejmuje przegląd i ocenę stanu technicznego instalacji, identyfikację źródeł strat energii, a także ocenę opłacalności wdrożenia nowych rozwiązań technicznych.

Warto zaznaczyć, że audyt energetyczny to nie tylko obowiązek nakładany przez przepisy prawa, ale również inwestycja w przyszłość, która pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności. Dzięki audytowi można wdrożyć nowoczesne rozwiązania techniczne, które pozwolą na ograniczenie kosztów związanych z zużyciem energii oraz poprawę komfortu użytkowników budynków i zakładów przemysłowych.

Czy warto wykonać audyt energetyczny dla własnej wiedzy?

Podsumowując, audyt energetyczny to proces, który muszą przeprowadzić określone podmioty w Polsce, ale warto zaznaczyć, że każdy właściciel budynku czy zakładu przemysłowego może zdecydować się na dobrowolne wykonanie audytu energetycznego. Taka inicjatywa pozwala na identyfikację obszarów, w których można oszczędzić energię oraz na wdrożenie działań, które zwiększą efektywność energetyczną i poprawią warunki pracy lub zamieszkania.

Dodatkowo, audyt energetyczny stanowi jedno z narzędzi służących do realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w produkcji energii. Wdrażanie zaleceń wynikających z audytu energetycznego przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej całego kraju oraz wpisuje się w globalne trendy związane z ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatu

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Do tego celu najlepiej wybrać profesjonalną firmę, która świadczy usługi z zakresu optymalizacji energetycznych, na przykład firmę Parsymonia. To prawdziwi specjaliści w swojej dziedzinie, którzy pomogą Twojej Firmie sprawnie przejść przez cały proces. Finalnym produktem współpracy będzie rzetelny audyt energetyczny oraz możliwość uzyskania Białych Certyfikatów, w procesie, w którym również mogą Cię wesprzeć!